geplaatst op 18 november 2014 van jmhu88
in : nieuws

verhoging Rc-waarden daken en gevels per 1 januari 2015

verhoging Rc-waarden daken en gevels per 1 januari 2015 (geldend voor nieuwbouw)

Op 1 januari 2015 gaat de Rc-waarde van gebouwen omhoog van 3,5 naar 5,0 m2K/W.
N.a.v.  deze Rc verhoging en  aanscherping van de EPC  naar 0,4 is er een differentiatie isolatie-eis bepaald, die meer passend is in de huidige markt.

rc gevels mw 4,5rc daken 6,0rc gevels HSB 4,5

 

 

 

 

Voor daken is bepaald  Rc-waarde  te verhogen naar 6,0 m2K/W. Dit kan  zonder problemen en levert de meeste energiewinst op. Deze investering is in twintig tot dertig jaar terug te verdienen.

Voor gevels gaat de Rc-waarde omhoog naar maximaal 4,5 m2K/W om grote kostenverhogingen in dit bouwdeel te voorkomen. Voor begane grondvloeren zou de Rc-waarde op 3,5 m2K/W moeten blijven, omdat verhoging bij dit bouwdeel niet kostenefficiënt is en vrijwel geen energiewinst oplevert.
Dit voorstel levert volgens de bouwpartijen ten opzichte van de huidige Rc-waarde voor een gemiddelde tussenwoning indicatief een energiewinst op van 50 m3 gas per jaar (0, 10 en 40 m3 voor respectievelijk vloer, gevel en dak). Uit onderzoek dat men het afgelopen jaar heeft laten doen naar praktijkervaringen met verhoogde schilisolatie blijkt dat de niet-gedifferentieerde Rc-waardeverhoging van 3,5 naar 5,0 m2K/W een energiewinst van 52 m3 gas per jaar oplevert. Dat is een marginaal verschil met het voorstel van de bouwpartijen.
Hierbij wordt opgemerkt dat een correcte uitvoering bij hogere isolatiewaarden van nog groter belang en kritischer wordt om de berekende energiewinst daadwerkelijk te realiseren. Zo kan het verbeteren van de kierdichtheid en een goede controle daarop 32 tot 58 m3 gas besparing per jaar opleveren.

Onderzoek naar praktijkervaringen

Het voorstel voor gedifferentieerde Rc-waarden komt onder meer voort uit het onderzoek dat de partijen hebben laten uitvoeren naar praktijkervaringen met verhoogde schilisolatie. Op basis hiervan adviseren de bouwpartijen om de isolatie-eis voor dichte delen per1 januari 2015 per bouwdeel gedifferentieerd in het Bouwbesluit op te nemen.Op basis van het onderzoeksrapport concludeert men het volgende:
• Verhoging van de Rc-waarde van daken naar Rc 5,0 m2K/W levert in de praktijk geen problemen op, en geeft voldoende energiewinst om kostenefficiënt te zijn.
• Verhoging van de Rc-waarde van vloeren naar Rc 5,0m2K/W levert in de praktijk geen problemen op, maar de energiewinst is gering (indicatie: 4 m3gas, € 2,60 per jaar)en is in het geheel niet kostenefficiënt (besparing is minder dan 1% van investering).
• Verhoging van de Rc-waarde van gevels levert momenteel in de praktijk de meeste uitvoeringsproblemen op, vooral bij baksteen buitengevels. De baksteen gevel wordt in 79% van de bouwprojecten toegepast. Verhoging van de Rc naar 5,0 m2K/W bij baksteen gevels met steenachtig binnenspouwblad leidt vooral bij midden- en hoogbouw tot grote kostenverhogingen, terwijl de energiewinst beperkt is. Een verhoging tot Rc 4,5 m2K/W blijkt wel kostenefficiënt uit te voeren, door de gebruikelijke bouwdetails ‘op te rekken’.
• De U-waarde voor transparante delen is per 2013 aangescherpt tot 1,65 W/m2K. De partijen willende komende jaren de ervaringen met deze verbeterde kozijnen en ramen monitoren en daarnaast praktijkonderzoek uitvoeren naar drielaags glas: ervaringen, kosten en praktische aandachtspunten zoals gewicht in relatie tot arbo-eisen. Als hierbij geen knelpunten blijken, is een aanscherping tot niveau drielaags glas in traditionele kozijnen (U-waarde 1,3W/m2K) in 2015 een optie. De transparante delen zorgen van oudsher voor grote energieverliezen. Aanscherping hiervan heeft zowel energiebesparing als ook comfortverhoging tot gevolg.

Gevelconstructies in de praktijk – praktijkvoorbeelden

In de huidige detaillering woningbouw spouwmuren wordt sinds de invoering van het bouwbesluit 2012 veelal een spouw van 140 mm toegepast.
Rekenprogramma’s zoals Termical van Isover  laten zien dat een Rc van 4,5 net niet haalbaar is bij een spouw van 140. Immers, de luchtspouw zou in het rekenvoorbeeld daarmee theoretisch 19 mm worden (20 mm vereist) en geadviseerd wordt dan ook om de totale spouw te vergroten naar naar 150 mm.
Ten aanzien van HSB prefab gevelelementen dient in het volgende praktijk voorbeeld te worden uitgegaan te van 190 mm HSB wand, zie rekenvoorbeeld Termical. In de huidige praktijk is dit geen ongewone dikte voor HSB constructies.

Dakconstructies in de praktijk – praktijkvoorbeelden

Ten aanzien van hellende dakkonstrukties is de maatregel minder spannend. Zo wordt de isolatiedikte van een prefab geïsoleerde scharnierkap in het volgende voorbeeld 245 mm dik. Zie rekenvoorbeeld Termical. In de huidige detaillering woningbouw -en de huidige ambitie om de kap goed te isoleren- is dit thans al geen ongewone dikte.

 

Bronnen: NEN; BouwTotaal; Isover; Overheid.

Studiowerk - © 2015

linkedintwitterfacebook pinterest