Studiowerk levert technische services en ontwerp services, oftewel een totaalpakket voor uw verbouw- of nieuwbouwplannen. U kunt als klant voor één of meerdere onderdelen ons bouwadvies inschakelen. Deze zeer diverse werkzaamheden behoren tot ons bouwadvies, voor woningbouw en utiliteitsbouw (nieuwbouw, verbouw, herbestemming, restauratie, renovatie)

Advies

bouwkundige tekeningen;
bouwkundig advies:
verzorgen van  omgevingsvergunning;
technische bouwtekeningen;
technische omschrijving;
bouwkosten;
contract opstellen aannemer;
bouwbegeleiding;
3D visualisaties;
inmetingen;
bouwtechnische keuring;
kostenbewaking;
oplevering.

Ontwerp

Ontwerp en bouwkundig tekenwerk, ontwerpfase t/m uitvoering; alle plannen worden voor u getekend in een 3D BIM model, wat onder meer inhoud dat iedere aanpassing in het plan direct zichtbaar is in plattegrond, doorsneden en aanzichten en 3D, waardoor er sneller en meer efficiënt wordt gewerkt dan met traditioneel 2D tekenwerk. Virtueel loopt u door uw woning of ander gebouw met Ipad, Iphone of andere tablet met de app BIMx. Nog een groot voordeel is dat uit het BIM model bouwkosten accuraat te destilleren zijn, hetgeen al in een vroeg stadium inzicht geeft in de bouwkosten. En bouwkosten bepalen voor een groot  deel de haalbaarheid.

Uitvoering

Het periodiek controleren van de bouw, het bijwonen en desgewenst voorzitten van bouwvergaderingen en het maken van notulen,  het beoordelen en bijhouden van meer- en minderwerk: Studiowerk houdt de vinger aan de pols tijdens de bouw. Daarnaast is het snel en accuraat reageren op vragen uit de bouw en het terugkoppelen met de opdrachtgever een belangrijke factor voor het succesvol verlopen van de bouw. Studiowerk verzorgt tevens opleveringen en rapportages.

Bouwkosten

Het opstellen van bouwkosten- calculaties voor zeer diverse projecten. Opdrachtgevers zijn zowel professionele partijen (architecten) als particuliere opdrachtgevers. Bouwkosten kunnen berekend worden in iedere fase van het project. Een indicatie van de bouwkosten kan al gegeven worden vanaf de allereerste schetsplannen. Studiowerk berekent tevens bouwkosten rechtstreeks vanuit een (ArchiCad) BIM model.

Studiowerk - © 2015

linkedintwitterfacebook pinterest